wafw00f

WAFW00F Nedir?

GitHub - EnableSecurity/wafw00f: WAFW00F allows one to identify and fingerprint Web Application Firewall (WAF) products protecting a website.

WAF (Web Application Firewall), basit olarak, bir web uygulaması ile internet arasındaki http trafiğini filtreleyerek ve izleyerek web uygulamasının korunmasına yardımcı olur.

Genellikle web uygulamalarını siteler arası sahtecilik, siteler arası komut dosyası oluşturma (XSS), dosya ekleme ve SQL enjeksiyonu gibi saldırılardan korur. WAF, bir protokol katmanı 7 savunmasıdır (OSI modelinde) ve her türlü saldırıya karşı savunmak için tasarlanmamıştır. Bu saldırı hafifletme yöntemi genellikle bir dizi saldırı vektörüne karşı bütünsel bir savunma oluşturan bir takım araçların parçasıdır.

Wafw00f aracı da işte web uygulamalarınızı koruyan çözümlerin olup olmadığını ve varsa waf adını ve üreticisini bulmaya yaramaktadır.

Nasıl Çalışır?

 • Normal bir http isteği gönderir ve yanıtı analiz eder.
 • Başarılı olamazsa bir dizi (potansiyel kötü amaçlı) http isteği gönderir ve hangi WAF uygulaması olduğunu bulmak için basit bir mantık kullanır.
 • Bu adımda başarılı olmazsa, daha önce döndürülen yanıtları analiz eder ve bir WAF veya güvenlik çözümünün saldırılarımıza aktif olarak yanıt verip vermediğini tahmin etmek için başka bir basit algoritma kullanır.

Şu anda 150 adet WAF çözümünü tespit edebildiği belirtilmiş. (wafw00f -l komutu ile çözümler listelenebilir)

$ wafw00f -l

          ______
         /   \
         ( Woof! )
         \ ____/           )
         ,,              ) (_
       .-. -  _______         ( |__|
      ()``; |==|_______)        .)|__|
      / ('    /|\         ( |__|
    ( / )    / | \         . |__|
     \(_)_))   / | \          |__|

          ~ WAFW00F : v2.1.0 ~
  The Web Application Firewall Fingerprinting Toolkit

[+] Can test for these WAFs:

 WAF Name            Manufacturer
 --------            ------------

 ACE XML Gateway         Cisco
 aeSecure             aeSecure
 AireeCDN             Airee
 Airlock             Phion/Ergon
 Alert Logic           Alert Logic
 AliYunDun            Alibaba Cloud
 ...
 ...

Kurulum

 • wafw00f, githubdan çekiliyor
git clone https://github.com/enablesecurity/wafw00f
 • İlgili dizine giriyoruz
cd wafw00f
 • Bağımlılıklar indiriliyor
sudo apt-get install -y python-setuptools
 • Kurulum yapılıyor
python setup.py install
 • Kurulumdan sonra direkt olarak wafw00f yazıp enterleyin
root@test:~/wafw00f# wafw00f

          ______
         /   \
         ( Woof! )
         \ ____/           )
         ,,              ) (_
       .-. -  _______         ( |__|
      ()``; |==|_______)        .)|__|
      / ('    /|\         ( |__|
    ( / )    / | \         . |__|
     \(_)_))   / | \          |__|

          ~ WAFW00F : v2.1.0 ~
  The Web Application Firewall Fingerprinting Toolkit

Usage: wafw00f url1 [url2 [url3 ... ]]
example: wafw00f http://www.victim.org/
 • Kurulum sağlandı. Daha fazla detay için wafw00f -h komutu girin
root@test:~/wafw00f# wafw00f -h
Usage: wafw00f url1 [url2 [url3 ... ]]
example: wafw00f http://www.victim.org/

Options:
 -h, --help      show this help message and exit
 -v, --verbose     Enable verbosity, multiple -v options increase
            verbosity
 -a, --findall     Find all WAFs which match the signatures, do not stop
            testing on the first one
 -r, --noredirect   Do not follow redirections given by 3xx responses
 -t TEST, --test=TEST Test for one specific WAF
 -o OUTPUT, --output=OUTPUT
            Write output to csv, json or text file depending on
            file extension. For stdout, specify - as filename.
 -i INPUT, --input-file=INPUT
            Read targets from a file. Input format can be csv,
            json or text. For csv and json, a `url` column name or
            element is required.
 -l, --list      List all WAFs that WAFW00F is able to detect
 -p PROXY, --proxy=PROXY
            Use an HTTP proxy to perform requests, examples:
            http://hostname:8080, socks5://hostname:1080,
            http://user:pass@hostname:8080
 -V, --version     Print out the current version of WafW00f and exit.
 -H HEADERS, --headers=HEADERS
            Pass custom headers via a text file to overwrite the
            default header set.
 • En temel olarak aşağıdaki gibi bir siteyi tarayabilriz
 • Bu örnekte docs.secops.com.tr‘i tarıyoruz ve koruma olarak CloudFlare kullandığını görüyoruz
root@test:~/wafw00f# wafw00f https://docs.secops.com.tr

        ______
        /   \
       ( W00f! )
        \ ____/
        ,,  __      404 Hack Not Found
      |`-.__  / /           __   __
      /" _/ /_/            \ \  / /
     *===*  /             \ \_/ / 405 Not Allowed
     /   )__//              \  /
  /| /   /---`            403 Forbidden
  \\/`  \ |                 / _ \
  `\  /_\\_       502 Bad Gateway / / \ \ 500 Internal Error
   `_____``-`               /_/  \_\

            ~ WAFW00F : v2.1.0 ~
    The Web Application Firewall Fingerprinting Toolkit

[*] Checking https://docs.secops.com.tr
[+] The site https://docs.secops.com.tr is behind Cloudflare (Cloudflare Inc.) WAF.
[~] Number of requests: 2

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir